Πρόγραμμα Λειτουργίας Συλλόγου

Εδώ θα βρείτε το τρέχων πρόγραμμα του συλλόγου μας. Θα ενημερώνεται τακτικά καθώς θα διαμορφώνονται τα τμήματα κατά την περίοδο των εγγραφών