ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΚΟΤΙΝΟΣ 1»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΚΟΤΙΝΟΣ 1»

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: ΑΠΟ Κότινος . – ΣΟ Ικαρίας – ΣΟ Αθηνών
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Σταματάκος Δημήτριος
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Παγκαλή Μαριάννα
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Ελβετικό Επτά (7) γύρων
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 18:30 Σκακιστής που δεν προσήλθε στον αγωνιστικό χώρο εντός μίας (1) ώρας από την προγραμματισμένη ώρα έναρξη του γύρου, μηδενίζεται.
ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Σκακιστικός χώρος ΑΠΟ ΚΟΤΙΝΟΥ- Σπετσών 81Β, Αθήνα (Κυψέλη)

1ος ΓΥΡΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 01 Φεβρουαρίου 2018 
(17:45- 18:15 επιβεβαίωση συμμετοχών)

2ος ΓΥΡΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 08 Φεβρουαρίου 2018
3ος ΓΥΡΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 15 Φεβρουαρίου 2018
4ος ΓΥΡΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 22 Φεβρουαρίου 2018
5ος ΓΥΡΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 01 Μαρτίου 2018
6ος ΓΥΡΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 15 Μαρτίου 2018
7ος ΓΥΡΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 22 Μαρτίου 2018
*Αναβολές δίδονται μόνο για σοβαρούς λόγους και διεξάγονται κατόπιν συνεννόησης με τον διαιτητή.
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: 90΄ συν 30΄΄ ανά κίνηση για κάθε παίκτη. Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη την διάρκεια της παρτίδας.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Έχουν όλοι οι παίκτες ανεξαρτήτως δυναμικότητας. Ανώτατo όριο: 50 άτομα. Θα τηρηθεί προτεραιότητα.
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 20 Ευρώ. Έφηβοι- νέοι της ομάδας του Κότινου που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα έχουν δικαίωμα για δωρεάν συμμετοχή στο τουρνουά.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Υποβάλλονται έως και 1/2 ώρα μετά τη λήξη της τελευταίας παρτίδας του γύρου. Η επιτροπή θα αποτελείται από 3 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη τα οποία θα ορισθούν από τον διαιτητή στον 1ογύρο. Το παράβολο ορίζεται στα 50 € και μπορεί να κατατεθεί στο διευθυντή ή στον διαιτητή των αγώνων. Αν η ένσταση γίνει έστω και μερικώς δεκτή το παράβολο επιστρέφεται, αλλιώς εκπίπτει υπέρ της διοργάνωσης.
ΕΠΑΘΛΑ
1ος ΝΙΚΗΤΗΣ: 30% των παραβόλων & χρυσό μετάλλιο
2ος ΝΙΚΗΤΗΣ: 20% των παραβόλων & ασημένιο μετάλλιο
3ος ΝΙΚΗΤΗΣ: 10% των παραβόλων & χάλκινο μετάλλιο
1ος ΝΕΟΣ/ΝΕΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 χρυσό μετάλλιο
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ: Τα χρηματικά έπαθλα δεν μοιράζονται. Ισχύουν τα εξής κριτήρια: 1) Μ. Bucholz 2) Bucholz 3) Το μεταξύ τους αποτέλεσμα 4)Παρτίδες με τα μαύρα.
ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στο www.chess-results.com
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στην διαιτητή Μαριάννα Παγκαλή (6956021779 ή στο email krokeatis@yahoo.gr αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, ELO FIDE- ΕΣΟ, τηλέφωνο).

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s