ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΑ ΡΗΤΑ

Pawns are the soul of chess

Τα πιόνια είναι η ψυχή του σκακιού

 

François-André Danican Philidor (1726 – 1795)

Of Chess it has been said that life is not long enough for it, but that is the fault of life, not Chess

Λέγεται οτι η ζωή δεν είναι αρκετά μεγάλη για το σκάκι, αλλά γι’αυτό φταίει η ζωή, όχι το σκάκι

William Ewart Napier (1881-1952)